ACTIVITATS FAMILIARS

Des del 2009 i de la mà d’en Toni Vila, creatiu i director de la CIA. La Residual, vam veure la necessitat d’oferir activitats familiars i tallers creatius tenint en compte la vasant educativa, mediambiental,  lúdica i cultural, generant la capacitat de treballar des del petit format al gran format.

Fàcils de programar i adaptables a qualsevol acte o festa, totes les activitats familiars que oferim estan pensades per no generar cap fitxa tècnica al contractant, nosaltres aportem tota la infrastructura necessària per poder dur a terme l'activitat: taules, carpes i material específic.